• ไทย
  • English
  • โรงเรือนที่ 6 ศิลปะสายใต้

    โรงเรือนที่ 6 จัดแสดงดอกหน้าวัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ ศิลปะอีสานใต้ ปิดท้ายด้วยอาคารอีสานใต้ จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อีสาน ผ้าไหม หม่อน บ้านเรือนจำลอง ถูกนำมาตกแต่งเพื่อให้เห็นธรรมชาติของชาวอีสานใต้ ดอกไม้ประจำถิ่น โดยเฉพาะหน้าวัวใบและหน้าวัวดอก พืชพันธุ์ในเขตเมืองร้อน