• ไทย
  • English
  • โรงเรือนที่ 3 สีสันแห่งธรรมชาติ

    โรงเรือนที่ 3 จัดแสดงสับปะรดสีและพืชกินแมลง สีสันแห่งธรรมชาติ เป็นสัปปะรดสีและไม้กินแมลงภายใต้แนวคิด สีสันแห่งธรรมชาติ โดยนำสัปปะรดสีมาตกแต่งจำลองเป็นผืนดำและแผ่นน้ำ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติที่ได้สร้างให้กับโลกใบนี้