• ไทย
  • English
  • โรงเรือนที่ 1 พรรณไม้ตามฤดูกาล

    โรงเรือนที่ 1 จัดแสดงพรรณไม้ตามฤดูกาล ความพิเศษของดอกไม้ที่พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปช่วง 5 ฤดูกาล โดยฤดูหนาวเป็นการแสดงดอกทิวลิปจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ในเดือนแห่งความรักจะเปลี่ยนเป็นดอกกุหลาบ ตามด้วยดอกไม้เขตร้อน ก่อนจะเปลี่ยนเป็นดอกประทุมมา (ดอกกระเจียว) ปิดท้ายด้วยดอกไฮเดรนเยีย จากนั้นจะหมุนวนกลับมาเป็นดอกทิวลิปอีกครั้งในเดือนธันวาคม