• ไทย
  • English
  • ลานคอนเสิร์ต

    เนื้อที่กว่า 13 ไร่ กับการแสดงคอนเสิร์ตพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในทุกปี