• ไทย
  • English
  • Kid Zone

    โซนการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก (KIDS ZONE) ประกอบด้วย “บ่อทราย” ให้เด็กเล่นตามจินตนาการ มี “LONDON BUS” ที่มีห้องสมุด และของเล่นสำหรับเด็กเล็ก มีแทรมโพลีน (Trampoline หมายถึง เครื่องเล่นกระโดดสำหรับเด็ก) โซนนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ ค้นคว้า และเพิ่มทักษะมากมายอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน