• ไทย
  • English
  • Animal Zone

    บริเวณพื้นที่จัดแสดงสัตว์ เช่น ม้าแคระ และแกะ ที่อยู่รวมกันสร้างสีสันและความน่ารักให้กับนักท่องเที่ยว ได้สัมผัสและให้อาหารได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งแกะ และม้าแคระเป็นสัตว์สังคม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและธรรมชาติ สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน