• ไทย
  • English
  • ลานงานวัด

    บริเวณพื้นที่สำหรับการจำลองบรรยากาศในการจัดเทศกาลงานวัด ที่ได้กลิ่นอายของการละเล่น กิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ เช่น การตักไข่ ยิงเป้า ปาลูกดอก ฯลฯ สร้างความน่าสนใจนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของงานวัด และเพลิดเพลินกับกิจกรรมใน รูปแบบของเพ ลา เพลิน