• ไทย
  • English
  • บ้านลูกจีน

    อาคารที่พักรูปแบบห้องโถงใหญ่ มีเตียง 2 ชั้น 16 เตียง เรียงเป็น 2 แถว รองรับคณะได้ 32 ท่าน เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้า ที่มาเข้าค่ายหรือทำกิจกรรมแบบกลุ่ม เช่น Teambuilding ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ กับสไตล์การตกแต่งของโรงเตี๋ยมจีน