• ไทย
  • English
  • Quality Award

    • รางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2010
    • รางวัล พิฆเนศวร รางวัลผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น ประจำปี 2557
    • รางวัล Thailand Mice Venues Vote Awards 2014 สาขาสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง