โครงการนำร่องเพื่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดี

เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท บุรีรัมย์ ร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยกิจกรรมโครงการนำร่องเพื่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดี เน้นให้ความรู้ ช่วยเหลือเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมความรู้ส่งเสริมด้านการเกษตร ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เผยเป็นโครงการการ”กระเจียวเพื่อน้อง ท้องอื่ม” เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทางเพ ลา เพลิน มุ่งหวังในการสร้างความรู้และอาชีพเสริมให้กับเด็กและเยาวชน และเพื่อนำรายได้จากการขายกระเจียวมาสนับสนุนเป็นอาหารกลางวันยังได้ มุ่งเน้นให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนในภาควิชาการเกษตรตามหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำประสบการณ์ในการได้ลงมือปฏิบัติ ไปใช้ต่อยอดในการทำอาชีพเสริมให้กับครอบครัว