โครงการกระเจียวเพื่อน้อง

เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จัดกิจกรรม โครงการกระเจียวเพื่อน้อง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท กับโครงการดีๆ “กระเจียวเพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนทุนอาหารกลางวันให้น้องๆ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านงานเกษตร เน้นให้ความรู้และปฏิบัติการปลูกกระเจียว ในโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ บุรีรัมย์ อีกทั้งยังเพิ่มอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียน และครอบครัวต่อไป ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ได้ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 088-0117499 หรือที่เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ 044-634736-8