วันชาติ ประจำประเทศเนเธอร์แลนด์

เพ ลา เพลิน รับเชิญเข้าร่วมแสดงความยินดีในวันชาติ ประจำประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมี พณฯ ท่านเอกอัครราชฑูตเนเธอแลนด์ประจำประเทศไทย คาเรล ฮาโตคร์ ให้การต้อนรับ ณ สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ โดยมี พณฯ ท่านเอกอัครราชฑูตเนเธอแลนด์ประจำประเทศไทย คาเรล ฮาโตคร์ ให้การต้อนรับ ณ สถานฑูตเนเธอร์แลนด์