ต้อนรับ ท่านเอกอัครราชฑูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย

เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท บุรีรัมย์ มีโอกาสได้ต้อนรับ ท่านเอกอัครราชฑูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย Mr. Noh Kwang และครอบครัว ในการถ่ายทำรายการ พาฑูตเที่ยว12 เมือง พร้อมทั้งได้รับเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารโรงแรม The Naturalist จากฝีมือมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ของเพ ลา เพลิน พร้อมเที่ยวชม และถ่ายทำสถานที่สวยงามต่างๆ ของอุทยานไม้ดอกเพ ลา เพลิน