ต้อนรับทีมวิจัยกุหลาบจากประเทศ Holland HAS University

เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ เปิดบ้านต้อนรับทีมวิจัยกุหลาบจากประเทศ Holland HAS University ตรวจสอบและหาความเป็นไปได้ในการปลูกกุหลาบฮอลแลนด์ในประเทศไทยอีสานใต้ บุรีรัมย์