คณะเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ทั้ง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดบุรีรัมย์ มาพักและร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2559 ที่เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท บุรีรัมย์