คณะผู้ประกอบการทัวร์เดินจากเสียมเรียบ

คณะผู้ประกอบการทัวร์เดินจากเสียมเรียบ และเพลาเพลิน บุรีรัมย์ เดินทางมาพบปะผู้ประกอบการ เพื่อขยายโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ณ ร้าน Ribman เขาใหญ่ นครราชศรีมา